Archives

All posts for the month Leden, 2013

Pokračování předmětu Návrh číslicových systémů (INC) z minulého semestru. Povznesli jsme se opět o něco výše nad dráty, ale pro mnoho kolegů to nebylo opět o nic lepší než jenom další HW-WTF-OMG předmět. Probíralo se, z jakých součástí je tvořen procesor, přičemž každé téma bylo rozebráno. Dozvěděli jsme se například to, jak jsou implementovány (nadrátovány) vyrovnávací paměti, jak fungují sběrnice, ALU, poznali jsme kódy pro reprezentaci dat a algoritmy používané pro „počítání“ v ALU a FPU.

Continue Reading

Poslední díl z trilogie matematik na bakalářském stupni. Předchozími díly jsou Diskrétní matematika a Matematická analýza. Názory na to, který díl je nejlepší, se různí. Málokdo však preferuje díl první (IDA). Pro mnoho studentů však absolvováním tohoto předmětu končí martyrium skryté pod aliasem „Výuku předmětu zaštiťuje FEKT.“ Já sám nevím proč – nikdy jsem neinklinoval ke klasickým hejtům na FEKT, ani ty předměty mi nepřišly jako vyložená pakárna. Každý pro mě měl svůj přínos.

Continue Reading

Další z řady „populárních“ předmětů na „vysoko-brněnské“ informatice. Není to ovšem jeden z nejobávanějších, spíše naopak. Oproti mnoha předmětům, které projdete a pak jen horko těžko vzpomínáte, jestli jste předmět s podobným názvem vůbec absolvovali, tento vám z paměti jen tak nevypadne. Není to však kvůli znalostem, které si z něho odnesete.

Když jsem se kdysi probíral anotací předmětu, docela jsem se na předmět těšil. Slibuje totiž představení informatického minima z hlediska algoritmů. Ať už jde o řadící, vyhledávací algoritmy či nejrůznější datové struktury. I když z vás bude nakonec správce sítě, měli byste vědět, co je to binární strom či Quick sort. Ale z vyšších ročníků prosakovaly řeči, které naznačovaly opravdový zážitek v tomto předmětu. Bohužel v tom negativním smyslu. Ale co, tohle už jsem přece slyšel tolikrát a nakonec se z toho vyklubaly jenom povídky neúspěšných studentů. Jak to nakonec bylo v tomto případě?

Continue Reading